MUDr. Antonín Moravec

MUDr. Antonín Moravec

praktický lékař pro dospělé


Poskytujeme služby pokrývající pole všeobecné praktické medicíny, urgentní medicíny a dále z oblasti alternativní medicíny, zejména akupunktura a aurikuloterapie. Provádíme i drobné chirurgické úkony, možnost infuzní léčby, k dispozici máme i biolampu pro léčbu indikovaných stavů.

Ordinace přijímá nové klienty.

Kvalifikace

1982Atestace 1. stupně ze všeobecného lékařství
1986Atestace 2. stupně ze všeobecného lékařství
1990Atestace z urgentní medicíny
1996Kredit 1. stupně - akupunktura
1996Aurikuloterapie
2005Plná registrace jako praktický lékař a lékař Accident and emergency udělené anglickou lékařskou komorou
2006Advanced trauma life support course - absolvování teoretické a praktické části
2007Advanced peadiatric life support course
2007Advanced cardiovascular life support course

©2012 MUDr. Antonín Moravec, Průmyslová 890, 537 01 Chrudim, telefon: 469 655 224, IČO: 601 02 551
ProLidi.cz